Kontakty

Zespół Zaolzi i Zaolzioczek:
Dorota i Marcin Filipczykowie
Adres: Jablunkov 900, Jablunkov, 739 91
Czech Republic
Tel: +420 724 523 619
Tel: +420 737 148 391
E-mail: filipczyk.ls111@lesycr.cz
dorota.filipczyk@aktrinec.cz